Proskurnina, N. Роль трансформації функцій маркетингу для забезпечення інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, no 12, Dec. 2020, pp 162-70, doi:10.26565/2310-9513-2020-12-17.