Kononenko, V., and L. Novikova. “Financing Terrorism Threatens International Relations. United Nations International Court and EU Court Practice”. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, no. 7, Apr. 2018, pp. 55-59, doi:10.26565/2310-9513-2018-7-08.