(1)
Терованесов, М. Економічна маса як складова інерційності системи вищої освіти. IRECST 1, 102-106.