[1]
Kononenko, V. and Novikova, L. 2018. Financing terrorism threatens international relations. United Nations International court and EU court practice. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism. 7 (Apr. 2018), 55-59. DOI:https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-7-08.