[1]
КругловO. В., В. П. Коляда, AчасоваA. O., ШевченкоM. В., і П. Г. Назарок, «До питання дослідження інформаційного забезпечення створення сталих агроландшафтів», Людина та довкілля., вип. 34, с. 184-193, Груд 2020.