1. Некос А.Н. Акумулятивні властивості рослин як фактор формування екологічної безпеки рослинної харчової продукції (на прикладі Харківського регіону) // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2014. № 1-2. C. 100-107.