1. Максименко Н.В., Квартенко Р.О. Роль біологічної складової водних екосистем при формуванні донних відкладів // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2014. № 1-2. C. 66-70.