1. Ричак Н.Л., Табачна І. Тенденції формування рівня забруднення атмосферного повітря урбанізованого середовища // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2014. № 3-4. C. 120-127.