1. Гоголь О.М. Місце гідрохімічного стану Печенізького водосховища у загальному балансі екосистеми // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2014. № 3-4. C. 62-68.