1. Бєкєтов В.Є., Євтухова Г.П., Ломакіна О.С. Аналіз та оцінка рівня забруднення атмосферного повітря м. Харків // Man and Environment. Issues of Neoecology. 1. № 3-4(26). C. 97-103.