1. Тітенко Г.В., Лісовенко Д.О. Особливості та місце громадських природоохоронних організацій в українському суспільстві // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 1. № 1-2(25). C. 94-98.