1. Некос А.Н., Цехмістрова Ю.В. Компетентнісний підхід особисто-орієнтованого напряму при викладанні екології в середніх навчальних закладах // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 1. № 1-2(25). C. 88-93.