1. Сонько С.П., Максименко Н.В. Про «природність» та «антропогенність» ландшафтотворення // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 1. № 1-2(25). C. 9-13.