1. Крайнюков О.М. Сучасний екологічний стан водних об’єктів басейну річки Сіверський Донець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 1. № 3-4(24). C. 71-77.