1. Загрійчук В.Ф. Природно-заповідний фонд західної частини Північно Покутської височини: структура та проблеми і перспективи оптимізації // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2022. (37). C. 104-122.