1. КругловO.В., Коляда В.П., AчасоваA.O., ШевченкоM.В., Назарок П.Г. До питання дослідження інформаційного забезпечення створення сталих агроландшафтів // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2020. (34). C. 184-193.