КРАЙНЮКОВ, О. М. Сучасний екологічний стан водних об’єктів басейну річки Сіверський Донець. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, n. 3-4(24), p. 71-77, 11.