(1)
Сонько, С. П.; Максименко, Н. В. Про «природність» та «антропогенність» ландшафтотворення. Людина та довкілля. 1, 9-13.