(1)
Крайнюков, О. М. Сучасний екологічний стан водних об’єктів басейну річки Сіверський Донець. Людина та довкілля. 1, 71-77.