[1]
Максименко, Н.В. і Квартенко, Р.О. 2014. Роль біологічної складової водних екосистем при формуванні донних відкладів. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 1-2 (Лют 2014), 66-70.