[1]
Тітенко, Г.В. і Лісовенко, Д.О. 1. Особливості та місце громадських природоохоронних організацій в українському суспільстві. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 1-2(25) (1), 94-98.