[1]
Сонько, С.П. і Максименко, Н.В. 1. Про «природність» та «антропогенність» ландшафтотворення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 1-2(25) (1), 9-13.