[1]
Крайнюков, О.М. 1. Сучасний екологічний стан водних об’єктів басейну річки Сіверський Донець. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 3-4(24) (1), 71-77.