Новак, Олександр Сергійович. «Формування нормативно-правової бази пам’яткоохоронної діяльності в радянській Україні (1919–1926 рр.)». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», no. 58 (Грудень 20, 2020): 57-71. дата звернення Жовтень 22, 2021. https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/17352.