Шандра, І. О. «Торгово-промислові музеї як засіб збільшення товарообігу: світовий та вітчизняний досвід (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», вип. 58, Грудень 2020, с. 104-23, doi:10.26565/2220-7929-2020-58-07.