[1]
О. Гайдай, Історична політика щодо монументальної спадщини радянської доби в Україні (на прикладі Вінницької області), Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», no 1117, Груд 2014.