[1]
І. О. Шандра, «Торгово-промислові музеї як засіб збільшення товарообігу: світовий та вітчизняний досвід (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)», Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», вип. 58, с. 104-123, Груд 2020.