[1]
О. С. Новак, «Формування нормативно-правової бази пам’яткоохоронної діяльності в радянській Україні (1919–1926 рр.)», Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», вип. 58, с. 57-71, Груд 2020.