[1]
Г. Гончаров, «Формування геостратегічної концепції З. Бжезинського України (1950 – 2017 рр.»), Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», no 55, pp 88-97, Груд 2019.