[1]
І. Сніжко, Пам’ятки давнього кам’яного віку середньої течії Сіверського Дінця – від XІІ Археологічного з’їзду до сучасних досліджень, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», no 54, pp 63-72, Сер 2019.