[1]
В. Куліков, Російська імперська індустріалізація та дискусія про її рушійні сили в історіографії, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», no 53, pp 102-111, Груд 2018.