[1]
В. Духопельніков, «Участь жінок Харківщини в суспільнополітичному житті Російської імперії (друга половина XIX – на початку XX ст.»), Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», no 53, pp 80-90, Груд 2018.