[1]
Ю. Буйнов, Памятники с керамикой позднесосницкого типа в верховьях Северского Донца, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», no 53, pp 6-15, Груд 2018.