Шандра, І. О. (2020) «Торгово-промислові музеї як засіб збільшення товарообігу: світовий та вітчизняний досвід (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)», Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (58), с. 104-123. doi: 10.26565/2220-7929-2020-58-07.