Новак, О. С. (2020) «Формування нормативно-правової бази пам’яткоохоронної діяльності в радянській Україні (1919–1926 рр.)», Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (58), с. 57-71. doi: 10.26565/2220-7929-2020-58-04.