1. Стрілюк О. Національна політика П. А. Столипіна в дореволюційній та радянський історіографії. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2014. № 1050.