1. Куделко С. Преподавание историографии в Харьковском университете (вторая половина ХХ – начало XХI вв.): к 50-летию кафедры историографии, источниковедения и археологии // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2014. № 1117.