1. Гайдай О. Історична політика щодо монументальної спадщини радянської доби в Україні (на прикладі Вінницької області) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2014. № 1117.