1. Новак О.С. Формування нормативно-правової бази пам’яткоохоронної діяльності в радянській Україні (1919–1926 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2020. № 58. C. 57-71.