1. Артеменко А. Місто метамодерну: проблема автентичності // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2020. № 57. C. 13–27.