1. Іващенко В., Красько О. Дослідження в галузі джерелознавства, архівознавства та спеціальних історичних дисциплін на історичному факультеті // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2015. № 1145. C. 134-144.