1. Кісельова Ю. Розвиток історіографії на історичному факультеті Харківського університету // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2015. № 1145. C. 123-134.