1. Гончаров Г. Формування геостратегічної концепції З. Бжезинського України (1950 – 2017 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2019. № 55. C. 88-97.