1. Сніжко І. Пам’ятки давнього кам’яного віку середньої течії Сіверського Дінця – від XІІ Археологічного з’їзду до сучасних досліджень // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2019. № 54. C. 63-72.