1. Куліков В. Російська імперська індустріалізація та дискусія про її рушійні сили в історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2018. № 53. C. 102-111.