1. Куделко С. Юбилейные размышления над биографическими параллелями: Д. И. Каченовский и В. Ф. Мещеряков // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2018. № 53. C. 205-212.