1. Духопельніков В. Участь жінок Харківщини в суспільнополітичному житті Російської імперії (друга половина XIX – на початку XX ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2018. № 53. C. 80-90.