1. Буйнов Ю. Памятники с керамикой позднесосницкого типа в верховьях Северского Донца // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2018. № 53. C. 6-15.