Новак, Олександр Сергійович. 2020. «Формування нормативно-правової бази пам’яткоохоронної діяльності в радянській Україні (1919–1926 рр.)». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», вип. 58 (Грудень), 57-71. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2020-58-04.