КУЛІКОВ, В. Російська імперська індустріалізація та дискусія про її рушійні сили в історіографії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», n. 53, p. 102-111, 26 dez. 2018.